Nr umowy UDG-PBE.03.2019/215

Grant realizowany jest w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa,

Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wzrost potencjału eksportowego firmy Sofic Sp. z  o. o. na rynku niemieckim, holenderskim oraz szwedzkim poprzez udział w międzynarodowych misjach gospodarczych.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 62 873,66 zł

Wysokość dofinansowania: 31 436,83 zł

Nr umowy UDG-PBE.03.2019/216

Grant realizowany jest w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa,

Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wzrost potencjału eksportowego firmy Sofic Sp. z  o. o. na rynku hiszpańskim oraz holenderskim poprzez udział w międzynarodowych misjach gospodarczych”

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 60 381,14 zł

Wysokość dofinansowania: 30 190,57 zł

Nr umowy UDG-PBE.03.2019/217

Grant realizowany jest w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa,

Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wzrost potencjału eksportowego firmy Sofic Sp. z  o. o. na rynku duńskim, niemieckim oraz francuskim poprzez udział w międzynarodowych misjach gospodarczych

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 62 481,36 zł

Wysokość dofinansowania: 31 240,68 zł