Katamaran rybacki PIA-83

Katamaran rybacki PIA-83

Produkcja formy łodzi powstaje w kilku etapach, zanim jednak powstanie forma musi powstać jej kopyto. Kopyta form łodzi wykonujemy na podstawie projektu przesłanego do nas lub wykonanego bezpośrednio w naszej pracowni.