KATAMARAN RYBACKI

Katamaran rybacki PIA-83

Produkcja formy łodzi powstaje w kilku etapach, zanim jednak powstanie forma musi powstać jej kopyto.

Kopyta form łodzi wykonujemy na podstawie projektu przesłanego do nas lub wykonanego bezpośrednio w naszej pracowni.

Wyroby z laminatu obudowa maszyny argo EUROMILK