Flat Preloader Icon

Aktualności

Norway Grants logo

3 listopad 2022r.

W związku z planowanym zakupem usług badawczo-rozwojowych a także usług doradczych, niezbędnych do wdrożenia nowego sposobu budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym, prowadzimy obecnie szacowanie wartości zamówienia.

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn.: „Nowy sposób budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym” dofinansowanego z Program operacyjny NORW.00.00.00, Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacja zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji dotyczącej szacowania NR 01/NORW.19.01.02 oraz NR 01/NORW.19.01.02, dostępnymi tutaj.


1 październik 2022r.

W związku z realizacją naszego projektu pt.:„Nowy sposób budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym” jesteśmy teraz na etapie gromadzenia i składania niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przewidywany termin podpisania umowy to grudzień 2022r.


20 wrzesień 2022r.

Miło nam poinformować, że nasz projekt „Nowy sposób budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym” otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego NORW.00.00.00, Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021,

 

Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth. 

www.norwaygrants.org 

Link do wyników konkursu mogą Państwo znaleźć tutaj:

https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/104/Lista-projektow-rekomendowanych_innowacje-w-obszarze-wod_2_20220920.pdf

Wartość przyznanej dotacji to 1 417 000.00 PLN