Flat Preloader Icon

Zamówienia

Norway Grants logo

POSTĘPOWANIE NR 02/NORW.19.01.02. DOT. WYBORU WYKONAWCY USŁUG DORADCZYCH

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA [03.11.2022]

W związku z planowanym zakupem usług doradczych, niezbędnych do wdrożenia nowego sposobu budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym, zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny wykonania w/w prac na podstawie załączonej specyfikacji.

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn.: „Nowy sposób budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym” dofinansowanego z Program operacyjny NORW.00.00.00, Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacja zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji dotyczącej szacowania NR 02/NORW.19.01.02 dostępnej do pobrania pod poniższymi linkami:

[link do pobrania pełnej treści zapytania]

[link do pobrania Formularza szacowania]

 


POSTĘPOWANIE NR 01/NORW.19.01.01. DOT. WYBORU WYKONAWCY USŁUG BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA [03.11.2022]

W związku z planowanym zakupem usług badawczo-rozwojowych, niezbędnych do wdrożenia nowego sposobu budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym, zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny wykonania w/w prac na podstawie załączonej specyfikacji.

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn.: „Nowy sposób budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym” dofinansowanego z Program operacyjny NORW.00.00.00, Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacja zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji dotyczącej szacowania NR 01/NORW.19.01.01 dostępnej do pobrania pod poniższymi linkami:

[link do pobrania pełnej treści zapytania]

[link do pobrania Formularza szacowania]