O projekcie

Norway Grants logo

Nasza firma SOFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt.: „Nowy sposób budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego  zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym”.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego NORW.00.00.00

Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje

Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth

Numer wniosku o dofinansowanie: NORW.19.01.02-22-0005/22

Całkowita wartość projektu: 3 510 500.00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 2 854 000.00 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania: 1 417 000.00 PLN

www.norwaygrants.org  

www.eeagrants.org 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa, poprzez wdrożenie nowej technologii produkcji, wykorzystującej ekologiczny kompozyt krystaliczny na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym, który aplikowany będzie w druku addytywnym. Nowa technologia jest naszym własnym pomysłem a dzięki jej implementacji będziemy mogli produkować jednostki pływające heavy-duty, które w porównaniu do obiektów wytwarzanych dostępnymi obecnie metodami, będą miały przewagi atrakcyjne z punktu widzenia inwestora i które będą chronić wody morskie i śródlądowe.

SPOSÓB REALIZACJI

W ramach projektu zlecimy opracowanie kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego, który będzie stosowany w druku addytywnym. Zlecimy także wykonanie modelu obliczeniowego dla nowej gamy produktów oraz opracowanie koncepcji nowej jednostki. Zakupimy środki trwałe: centrum obróbcze CNC, formę kadłuba i łódź roboczą. Nabędziemy usługi doradcze do zrealizowania strategii sprzedaży, usługi inżynieryjne, wzornicze oraz dot. ochrony stworzonej własności przemysłowej. Przeprowadzimy także kampanię informacyjno-promocyjną, która pozwoli zwiększyć społeczną świadomość związaną z innowacjami w obszarze wód morskich i śródlądowych.

EFEKTY PROJEKTU

Realizacja projektu przełoży się na osiągnięcie następujących celów:

1.Rozszerzymy ofertę o innowacyjne produkty i technologie,

2.Odpowiemy na potrzeby klientów, co przełoży się na zwiększenie udziału w rynku oraz wygenerowanie wyższych przychodów,

3.Zmniejszymy zużycie energii elektrycznej, materiałów oraz emisję CO2,

4.Zaoferujemy wartość dodaną na płaszczyźnie społeczno- ekonomicznej, wynikającą ze zwiększenia zatrudnienia, inicjatyw społecznych i wsparcia lokalnego biznesu,

5.Zwiększymy transfer wiedzy pomiędzy sektorem nauki a przemysłem, poprzez współpracę z jednostką naukową,

6.Przyczynimy się do rozwoju stosunków bilateralnych Polski i Norwegii, dzięki partnerstwu z firmą norweską.

Projekt realizowany będzie w oddziale naszej firmy w Skrzeszewie od października 2022r. do końca kwietnia 2024r.

 
 


logo sofic waterlife technology